מסעדת אובן קובן - oban koban ברחוב הארבעה, תל אביב